Klub kaktusářů Astrophytum Brno, z.s.

Ocenení zlatý Alberto

Zlatý Alberto 2013, Stanislav Stuchlík

Stanislav Stuchlík v roce 1970 vstoupil do brněnského klubu Astrophytum. V roce 1975 se stal členem revizní komise, později působil v různých funkcích ve výboru až do roku 1989, pozdeji se stal předsedou klubu až do roku 2016. Od roku 1984 až dodnes předseda Notosekce, v současnosti též redaktor časopisu Minimus. Je dlouholetý člen redakční rady časopisu Kaktusy, v současnosti pokladník Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Člen několika zahraničních kaktusářských společností, publikační činnost v domácích i zahraničních časopisech. Autor knihy „Rod Notocactus”, spoluautor knihy „Notokakteen – Gesamtdarstellung aller Notokakteen”. Ve vlastním vydavatelství Květen vydal vícero publikací s kaktusářskou tematikou. Několikrát navštívil domovinu rodu Notocactus... Zdroj

Zlatý Alberto 2012, Jan Gloser

Jan Gloser byl oceněn za celoživotní zásluhy v oblasti ostatních sukulentů. Profesor Gloser během svého dosavadního života nabyl ohromné vědomosti a praktické skušenosti se sukulentní flórou. Je členem významných mezinárodních organizací a uznávaným odborníkem. Za sebou má i významnou publikační a lektorskou činnost, z kaktusářské literatury jsou to Kvetoucí kameny a Sukulentní rostliny (spolu se Š. Husákem). Jan Gloser je ovšem především botanik a badatel, předlouhý je výčet odborných publikací, které psal nebo na kterých se podílel.

Zlatý Alberto 2008, Josef Odehnal

Josef Odehnal byl oceněn za celoživotní zásluhy v oblasti propagace kaktusů a kaktusářů. Byl předsedou pro sekci Gymnofil a členem Redakční rady časopisu Kaktusy od r. 1988 do r. 1992. Od vzniku Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů byl od roku 1992 místopředsedou Společnosti pro Moravu, od r. 1996 předsedou Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů a do roku 2008 člen vydavatelské rady časopisu Kaktusy. Byl dlouholetým předsedou KK Astrophytum Brno Několikrát se účastnil poznávacích cest za kaktusy Severní a Jižní Ameriky. Zdroj

Zlatý Alberto 2001, Josef Moučka, 27. 7. 1926 - 17. 4. 2007

Muzikant, kaktusář, milovník dobrého vína a cigaret, to byl Josef Moučka, nezapomenutelný a dlouholetý předseda KK Astrophytum Brno. Jeho vystupování nikdy nebylo jednotvárné a nudné, měl osobitý humor. A také šarm a charisma, se kterými zvládal i ty nepříliš populární situace. Jeho kaktusářské počátky se tradují do začátku padesátých let minulého století. Stal se uznávaným odborníkem na rod Mammillaria u nás i v zahraničí. Kromě funkcionářské práce v Brně byl rovněž činný ve Svazu českých kaktusářů, kde působil ve funkci jednatele. V Brně působil jako předseda po dobu dvaceti let, ze zdravotních důvodů skončil v roce 1993. Za své zásluhy pro brněnské kaktusářství byl ve stejném roce jmenován čestným předsedou KK Astrophytum Brno. Za zásluhy pro rozvoj českého kaktusářství obdržel v roce 2001 naše nejvyšší kaktusářské ocenění - Zlatý Alberto.