Klub kaktusářů Astrophytum Brno, z.s.

Ocenení zlatý Alberto

Zlatý Alberto 2021, Jaroslav Procházka

Cenu Zlatý Alberto pro letošní rok obdržel náš dlouholetý člen Jaroslav Procházka... je to ocenění jeho dlouhodobé propagace rodů Gymnocalycium a Turbinicactus... a bylo po Jardovi, což už asi každý ví, pojmenováno Gymnocalycium prochazkianum...Blahopřejeme Jardo!
A jen tak na okraj - v Brně máme už pátého vyznamenaného!!!

Zlatý Alberto 2013, Stanislav Stuchlík

Stanislav Stuchlík v roce 1970 vstoupil do brněnského klubu Astrophytum. V roce 1975 se stal členem revizní komise, později působil v různých funkcích ve výboru až do roku 1989, pozdeji se stal předsedou klubu až do roku 2016. Od roku 1984 až dodnes předseda Notosekce, v současnosti též redaktor časopisu Minimus. Je dlouholetý člen redakční rady časopisu Kaktusy, v současnosti pokladník Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů. Člen několika zahraničních kaktusářských společností, publikační činnost v domácích i zahraničních časopisech. Autor knihy „Rod Notocactus”, spoluautor knihy „Notokakteen – Gesamtdarstellung aller Notokakteen”. Ve vlastním vydavatelství Květen vydal vícero publikací s kaktusářskou tematikou. Několikrát navštívil domovinu rodu Notocactus... Zdroj

Zlatý Alberto 2012, Jan Gloser

Jan Gloser byl oceněn za celoživotní zásluhy v oblasti ostatních sukulentů. Profesor Gloser během svého dosavadního života nabyl ohromné vědomosti a praktické skušenosti se sukulentní flórou. Je členem významných mezinárodních organizací a uznávaným odborníkem. Za sebou má i významnou publikační a lektorskou činnost, z kaktusářské literatury jsou to Kvetoucí kameny a Sukulentní rostliny (spolu se Š. Husákem). Jan Gloser je ovšem především botanik a badatel, předlouhý je výčet odborných publikací, které psal nebo na kterých se podílel.

Zlatý Alberto 2008, Josef Odehnal

Josef Odehnal byl oceněn za celoživotní zásluhy v oblasti propagace kaktusů a kaktusářů. Byl předsedou pro sekci Gymnofil a členem Redakční rady časopisu Kaktusy od r. 1988 do r. 1992. Od vzniku Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů byl od roku 1992 místopředsedou Společnosti pro Moravu, od r. 1996 předsedou Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů a do roku 2008 člen vydavatelské rady časopisu Kaktusy. Byl dlouholetým předsedou KK Astrophytum Brno Několikrát se účastnil poznávacích cest za kaktusy Severní a Jižní Ameriky. Zdroj

Zlatý Alberto 2001, Josef Moučka, 27. 7. 1926 - 17. 4. 2007

Muzikant, kaktusář, milovník dobrého vína a cigaret, to byl Josef Moučka, nezapomenutelný a dlouholetý předseda KK Astrophytum Brno. Jeho vystupování nikdy nebylo jednotvárné a nudné, měl osobitý humor. A také šarm a charisma, se kterými zvládal i ty nepříliš populární situace. Jeho kaktusářské počátky se tradují do začátku padesátých let minulého století. Stal se uznávaným odborníkem na rod Mammillaria u nás i v zahraničí. Kromě funkcionářské práce v Brně byl rovněž činný ve Svazu českých kaktusářů, kde působil ve funkci jednatele. V Brně působil jako předseda po dobu dvaceti let, ze zdravotních důvodů skončil v roce 1993. Za své zásluhy pro brněnské kaktusářství byl ve stejném roce jmenován čestným předsedou KK Astrophytum Brno. Za zásluhy pro rozvoj českého kaktusářství obdržel v roce 2001 naše nejvyšší kaktusářské ocenění - Zlatý Alberto.