Klub kaktusářů Astrophytum Brno, z.s.

Současnost klubu Astrophytum Brno

Jak to bylo dál...


Rok 2020
Covid, covid, covid… Maličký, ale dopady jeho působení významným způsobem ovlivnily činnost všeho lidstva, kaktusáře nevyjímaje. Ten rok nebyly uskutečněny dva z vrcholů činnosti Astrophyta – nebyla pravidelná jarní výstava kaktusů, nebylo ani sympozium. Členské schůze proběhly pouze čtyřikrát v měsících leden, únor, březen a září. Ani výbor nemohl dodržet své pravidelné schůze každý měsíc, proběhly pouze devětkrát. Rok 2020 byl rokem volebním, volil se nový výbor a revizoři účtů. Po volbách pokračoval ve funkci předsedy dále P. Metela. Podařilo se realizovat pravidelný každoroční zájezd, tentokrát na Vysočinu. V září byl uskutečněn náhradní prodej kaktusů spolu s minivýstavkou kaktusů. Podzimní termín akce umožnil neobvyklé aranžmá s použitím plodů podzimu. V listopadu zemřel nečekaně a nešťastně Jiří Peňás, dlouholetý člen výboru.

2 obrázky: Prodej kaktusů byl spojen s minivýstavkou

Rok 2021
Doba covidová pokračovala, činnost Astrophyta byla stále ochromena. Členské schůze proběhly v měsících září, listopad, prosinec, výborové schůze byly pouze osmkrát. Z technických důvodů byla odvolána výstava, jako částečná kompenzace byl uspořádán v září víkendový prodej kaktusů. V lednu se vzdal funkce dosavadní předseda P. Metela, novým předsedou byl v srpnu zvolen J. Kolařík. Došlo k doplnění výboru i revizorů účtů. Devadesáti let se dožil J. Harašta, dlouholetý funkcionář Astrophyta. Čestné ocenění Zlatý Alberto získal J. Procházka. Zájezd se uskutečnil na Ostravsko, konalo se také sympozium.

Zájezd 2021 – sbírka M. Stania

Rok 2022
Spolkový zpravodaj Azet oslavil padesátileté výročí vydávání. V lednu umírá na covid předseda J. Kolařík, novým předsedou byl zvolen R. Čech. Došlo také ke změnám na vedoucích pozicích v Astrophytu – místopředsedou se stal P. Novák, jednatelkou J. Čechová, hospodářem T. Lachký. V únoru umírá J. Harašta, který rok předtím oslavil své devadesáté narozeniny. Výstava kaktusů ve Čtyřlístku proběhla již normálně, i když v poněkud posunutém termínu (červen). Představitelé Astrophyta se zúčastnili oslav stého výročí vzniku pražské organizace (slavnostní výstava). Zájezd směřoval do sbírek v okolí Brna. Proběhlo také podzimní sympozium. A do třetice úmrtí osobností Astrophyta v tomto roce – v prosinci umírá ve věku nedožitých devadesáti šesti let J. Tománek, svého času funkcionář Astrophyta a dlouholetý redaktor zpravodaje Gymnofil. Spolková knihovna byla přestěhována z Mělčan do Brna na Erbenovu ulici (V. Reinöhl).

Klubová výstava 2022

Rok 2023 V únoru umírá Pavel Kutílek, majitel Čtyřlístku, ve kterém Astrophytum pořádá už dlouhou dobu své výstavy. Po počáteční nejistotě dochází k domluvě s nájemcem – výstavy budou pokračovat nejen letos, ale i nadále. Jako obvykle proběhla pravidelná soutěž o fotku na plakát k této výstavě. Osmdesáti pěti let se dožil čestný předseda Astrophyta Josef Odehnal. Po odmlce se rozjíždí opět činnost knihovny. Konal se pravidelný zájezd za kaktusy, tentokrát do východních Čech (J. Matouš, L. Mejstřík, J. Hodyc, P. Lajbl, Z. Richter). Symposium proběhlo v osvědčených prostorách ÚMČ Brno-Líšeň, jako přednášející jsme přivítali I. Drába, J. Bohatu, T. Procházku a J. Musila.


Výstava 2023: kvetoucí kaktusy v podání dětí z mateřské školy