Klub kaktusářů Astrophytum Brno, z.s.

Současnost klubu Astrophytum Brno

2001 - 2019


I v novém tisíciletí pokračovala historie Astrophyta v návaznosti na dřívější činnost. Tak jako v minulých letech byla směrována především ke třem pravidelným vrcholům – jarní výstavě kaktusů a podzimnímu zájezdu a symposiu. Zcela pravidelně se konaly každý měsíc odborné přednášky s výjimkou října, doby konání symposia. V následujícím jsou vzpomenuty nejdůležitější události, které se staly v jednotlivých letech.

J. Moučka a udělení ceny Zlatý Alberto

Nejvýznamnější přednášku v roce 2001 měl John Lavranos z Portugalska, světová kapacita na sukulentní flóru. J. Moučka, který 20 let zastával funkci předsedy Astrophyta, se dožil 75 let. Po odchodu z funkce byl jmenován čestným předsedou. Navíc mu byla v tomto roce za celoživotní dílo také udělena cena Zlatý Alberto a vyšla publikace o jeho osobě „Mamilárie jsou mým královstvím“. Došlo také ke změně správce webových stránek, J. Polácha vystřídal Z. Koláček. Na pravidelné výstavě vystavovalo 39 pěstitelů celkem 1683 kaktusů, bylo odpracováno celkem 843 hodin (včetně služeb během výstavy). V poněkud vypjaté atmosféře odešel z výboru dosavadní jednatel I. Blažíček, do výboru byl kooptován S. Stuchlík. Došlo také ke změně v místu konání schůzí – vrátili jsme se do Přírodovědecké fakulty, do nově zrekonstruované auly.

Funkce místopředsedy ve výboru Astrophyta se v březnu 2002 vzdal z osobních důvodů J. Harašta, novým místopředsedou se stal P. Metela. Výstavy se zúčastnilo rekordních 50 vystavovatelů, což se projevilo i na rekordním počtu vystavovaných. kaktusů, kterých bylo 2256.

Podzimní sympózium v roce 2004

Na konci roku 2002 a na začátku roku 2003 byla provedena dotazníková akce, jejímž cílem bylo zjistit potřeby a přání členů, ale také získat informace o nich a jejich sbírkách. Návratnost vyplněných dotazníků byla dosti nízká, od 210 členů přišlo zpět 43 vyplněných dotazníků. Podle nich byla průměrná velikost sbírky členů 8,9 m2. Bylo vzpomenuto také nedožitých sto let Dr. B. Schütze a stejně tak nedožitých 110 let zakladatele Astrophyta O. Sadovského. V průběhu výstavy nás v místě konání ve Čtyřlístku reprezentovala neobvyklá upoutávka-indiánské teepee.

Rok 2004 znamenal oslavy osmdesáti let od založení Astrophyta. Vyšlo speciální číslo Azetu, přesněji řečeno dvojčíslo, které bylo barevné a na kvalitním křídovém papíru oproti běžným Azetům v černobílém provedení. Speciál byl sestaven z příspěvků brněnských cestovatelů za kaktusy.

Bylo vydáno speciální CD, které zdokumentovalo celou historii Astrophytu od počátku až po současnost s použitím mnoha písemných a obrazových materiálů. Vyvrcholením bylo symposium, kde byla na úvod vzpomenuta historie Astrophyta. Symposium se konalo v Brně – Bystrci oproti dřívějším prostorám ve Vojenské akademii. Na podzim jsme museli opustit při přednáškách půdu Přírodovědecké fakulty, protože aula se začala stavebně upravovat.

V únoru 2005 abdikoval z funkce předsedy J. Odehnal, kterou zastával 11 let, v září odešel z výboru úplně. Výbor musel proto řešit personální změny, což znásobila skutečnost, že v květnu neočekávaně zemřel knihovník R. Černý, u kterého byla také knihovna Astrophyta. Došlo proto k přesunům ve funkcích ve výboru: Novým předsedou se stal S. Stuchlík, novým jednatelem V. Talián. Jako nový člen byl kooptován R. Čech, který se ujal funkce knihovníka. Zemřelý R. Černý odkázal Astrophytu svou knihovnu a sbírku kaktusů. Jeho knihovna byla začleněna do knihovny Astrophyta, sbírka kaktusů byl prodána a za získané peníze byl zakoupen dataprojektor. Klub přidal vlastní prostředky, a tak mohl být zakoupen také notebook. Cela knihovna byla převezena do bytu nového předsedy, kde byla následně uvedena do provozu. V tomto roce bylo také vzpomenuto nedožitých 100 let, které uplynuly od narození Z. Fleischera.

V roce 2006 došlo ke změně místa výstavy, stěhovali jsem se do jiného skleníku ve Čtyřlístku, protože staré skleníky ustoupily výstavbě obchodního střediska. V tomto roce se dožili životního jubilea dva významní členové Astrophyta, 80 let měl J. Moučka, 75 J. Harašta. Obě jubilea se neobešla bez gratulací ze strany Astrophyta, nechyběly ani články v Azetu a v časopise Kaktusy. J. Odehnal byl jmenován čestným předsedou Astrophyta.

Klubová výstava v roce 2006

Ke špatným zprávám roku 2007 patřila zpráva o úmrtí J. Moučky, rozloučit se s ním přišlo na pohřeb asi 20 kaktusářů. K dobrým zprávám naopak patřila možnost zkusit barevný tisk Azetu a také možnost vrátit se do rekonstruované auly v Přírodovědecké fakulty, což Astrophytum ihned využilo. V tomto roce překročil počet svazků v knihovně číslo 1000.

Rok 2008 znamenal veliký zlom v éře Azetu – dosavadní redaktor M. Trtílek skončil s redaktorstvím, novým redaktorem se stal J. Polách. V Azetu začaly vycházet pravidelně dvě strany barevných obrázků, nová byla i technická úprava. Konaly se nové volby, s prací ve výboru a revizní komisi skončili J. Harašta. M. Trtílek, M. Vojtěch, místo nich byli zvoleni T. Kulhánek, M. Najvar a J. Polách. První vydaný Azet přinesl Stanovy KK Astrophytum Brno. Čestný předseda J. Odehnal se dožil 70 let. V archivu byl objeven původní znak Astrophyta – A. asterias, který se v průběhu doby poněkud změnil. Bylo rozhodnuto vrátit se na všech materiálech Astrophyta k původnímu znaku. Červnová schůze byla netradiční v tom, že zahraniční byl nejen přednášející – W. Schindhelm z Německa – ale že se schůze i večerního posezení zúčastnila řada kaktusářů ze zájezdu, jehož členem byl také přednášející. Celostátní prezentace kaktusářů na výstavě Flora Olomouc se z Brna zúčastnilo několik členů. Proběhla také valná hromada SČSPKS ve Zlíně, kde odstoupil jako předseda této Společnosti J. Odehnal. Brněnskými zástupce v novém výboru SČSPKS byli zvoleni P. Metela, S. Stuchlík, V. Talián. Celoživotní práce J. Odehnala byla oceněna předáním ceny Zlatý Alberto.

Klubová výstava v roce 2011

V roce 2009 byl navázán kontakt s reklamní agenturou SNIP&CO, která bude pravidelně zařazovat naši výstavu kaktusů mezi doprovodné akce významného brněnského projektu „Brno – město uprostřed Evropy“ a propagovat ji. Protože výbor Astrophyta opustil po dvacetileté práci distributor tiskovin F. Šmíd, bylo nutno hledat nového distributora (a současně také nového člena výboru), kterým se stal K. Kašpárek. Protože Astrophytum v tomto roce oslavilo 75 let, bylo rozhodnuto vydat multimediální sborník, který bude obsahovat přednášky ze symposia a bude předán každému účastníku symposia. Bylo tak vydáno DVD, které obsahovalo kromě zmíněných přednášek ještě řadu záběrů z výstavy kaktusů. Česká televize natočila pořad o Astrophytu, který byl vysílán v rámci cyklu „Barvy života“.

Zájezd 2011- na návštěvě u W. Rausche

V Azetu i na několika schůzích byl věnován prostor kaktusáři tolik kritizovanému vládnímu nařízení o zařazení kaktusů mezi rostliny s omamnou nebo psychotropní látku. Diskuse začala koncem roku 2008 a protáhla se do roku 2009. Poprvé byla uspořádána soutěž o nejlepší snímek kaktusu, který byl použit na plakát k výstavě. Rok 2010 znamenal pro dva funkcionáře – jednoho bývalého, druhého současného – oslavy jejich životního jubilea: I. Blažíček a V. Talián se dožili 70 let.

V roce 2011 počítadlo klubového webu dosáhlo hodnotu 70000 – právě tolik zájemců navštívilo naše stránky. Zájezd v tomto roce roku se vymykal obvyklým zájezdům – napřed byly navštíveny sbírky ve Vídni (E.Baumgartner, W. Rausch), potom jižní Morava. Bylo navštíveno celkem sedm sbírek, takže zájezd končil pozdě v noci. J. Harašta se dožil 80 let a při této příležitosti měl zcela netradiční přednášku, kterou připravil společně s J. Peňásem. Zcela neočekávaně zemřel jednatel V. Talián. Podzimní symposium bylo uspořádáno poprvé v nových prostorách – v sále ÚMČ Brno – Líšeň. Rezignaci na funkci ve výboru ze zdravotních důvodů oznámil V. Man, který se právě v tomto roce dožil 70 let. Naše webové stránky vyhrály v soutěži o nejlepší web, organizované SČSPKS. Hodnoceno bylo celkem 28 webů.

Lednová schůze v roce 2012 navázala na velice úspěšnou přednášku – besedu z minulého roku, opět ji vedl J. Peňáz a hlavní osobou byl J. Harašta. Beseda byla zpestřena soutěžní vložkou, kterou vyhrál J. Podrábský a získal tak knihu o tilandsiích. Soutěž o nejhezčí obrázek na plakát k výstavě kaktusů vyhrál P. Pavlíček. V únorových volbách byli do výboru nově zvoleni L. Hrubý (člen) J. Kašparovský (knihovna), do revizní komise J. Ziegrosser, ze starého výboru zůstali v novém R. Čech (jednatel), T. Kulhánek (člen), P. Metela (místopředseda), S. Stuchlík (předseda), J. Polách (AZET), K. Kašpárek (distribuce časopisů), M. Najvar (pokladník), do revizní komise přešel J. Peňás. Zajímavostí byla návštěva M. Filipové v klubu kaktusářů v Chicagu, o které referovala na schůzi i v AZETu. Výstava kaktusů se vyznačovala živějším aranžováním (např. fotka A. V. Friče v životní velikosti na památku výročí jeho 130. narozenin) a seskupením výstavní i prodejní části do stejných prostor.

Výstavu navštívila regionální televizní stanice BTV, natočenou reportáž vysílala v pořadu „Vlna z Brna“. Pravidelný zářijový zájezd za kaktusy se prodloužil do pozdních večerních hodin, jelo se do Maďarska a na Slovensko. První zastávka byla v Györu u C. Kádára, který se ujal role průvodce a dovedl nás do Budapešti nejprve na oběd, a potom na národní výstavu kaktusů v botanické zahradě v Budapešti. Poslední návštěva patřila sbírce L. Fábiána ve Dvorech n. Žitavou. Cenu Zlatý Alberto, nejvyšší ocenění SČSPKS, obdržel náš bývalý člen J. Gloser. V Plzni proběhla valná hromada SČSPKS, která zvolila do vedení také tři brněnské členy – R. Čecha (člen), P. Metelu (místopředseda), S. Stuchlíka (hospodář), do redakční rady byli potvrzeni J. Odehnal a S. Stuchlík. Do přípravy sympózia zasáhly komunální volby, a tak i potvrzená smlouva na sál v ÚMČ Brno – Líšeň musela jít stranou.

Sympózium se nakonec konalo opět v Líšni, v Dělnickém domu. Úroveň všech přednášek byl velice dobrá. 80 let se dožil J. Chalupa. Na prosincové schůzi byla uspořádána znalostní soutěž o osobnostech brněnského kaktusářství, soutěžící si mohli vzít jednoho poradce. Zvítězil L. Sedmík s poradcem R. Čechem, který získal knihu o kaktusech. Všichni soutěžící i poradci získali brožurku o brněnských kaktusářích. Koncem roku měla knihovna 1129 titulů.

V lednu 2013 zemřel E. Baumgartner, náš rakouský člen, u kterého jsme byli na zájezdu v roce 2011. O zproštění funkce pokladníka požádal M. Najvar, do výboru na jeho funkci byla kooptována J. Čechová. Bývalý předseda (nyní čestný předseda) J. Odehnal se dožil sedmdesáti pěti let. Zemřel dlouholetý člen Astrophyta O. Klicnar. Při přípravě výstavy došlo ke zborcení jednoho parapetu, naštěstí se závadu podařilo odstranit bez újmy na již aranžovaných kaktusech. Výstava byla poznamenána častějšími dešti než v minulých letech. Předseda S. Stuchlík se dožil sedmdesáti let, k jubileu dostal při zahájení výstavy od výboru klubu obraz J. Záhory (pochopitelně kaktusu – Notocactus herteri). Zemřel bývalý redaktor AZETu M. Trtílek, jehož kremace připadla právě na den zahájení výstavy. Byl vydán klubový kalendář pro rok 2014. Dlouholetá práce S. Stuchlíka na poli kaktusů byla v Chrudimi oceněna předáním plakety Zlatý Alberto a diplomem. Na chrudimskou burzu kaktusů včetně předání ocenění přijel z Brna autobus kaktusářů. Na sympóziu dostávali účastníci netradiční vstupenky – náramky. Klub změnil poskytovatele bankovních služeb a přešel k Fio bance. Výbor několikrát řešil situace s klubovými webovými stránkami.

Klubová výstava v roce 2013

V lednu 2014 proběhla vědomostní soutěž, jejíž hlavní cenou byla láhev Tullamore. Soutěžní otázky byly pro zájemce zveřejněny také v AZETu. V lednu měla naše knihovna 1142 svazky. Obrázky a článkem bylo vzpomenuto úmrtí význačné kaktusářské osobnosti – W. Uebelmanna. Ve výboru i v revizní komisi došlo k menší výměně funkcí. Kromě pravidelné výstavy ve Čtyřlístku se naše organizace zúčastnila také výstavy kaktusů a jiných sukulentů v Dolních Kounicích. J. Peňás dostal od J. Harašty k padesátinám Ariocarpus fissuratus, který byl vyset právě v den jeho narození. Na výstavě byly poprvé vyvěšeny velkoformátové obrázky světadílů, ve kterých rostou kaktusy a jiné sukulenty, na dalších byla historie Astrophyta a jeho významní členové. V červnu proběhla netradiční přednáška o fotografování, kterou měl brněnský fotograf O. Tučka. Ve vydavatelské a redakční radě časopisu Kaktusy skončil J. Odehnal, nahradil ho R. Čech. Z řad brněnských gymnofilů přišly dvě zprávy – J. Procházka se dožil sedmdesáti let, oproti tomu zemřel F. Ondroušek, hostitel pravidelných zářijových setkávání gymnofilů. V listopadu uplynulo devadesát let od založení klubu, říjnové sympozium se neslo ve znamení jubilea: byla promítnuta prezentace o činnosti Astrophyta za uplynulých devadesát let, Brnu poblahopřál osobně předseda SČSPKS J. Vích a byla přečtena zdravice pražské organizace. Národnostní složení přednášejících na sympoziu bylo velmi pestré – J. Vích (Česko), A. Škrovan (Slovensko), G. Matuszewski (Polsko) a R. Hillmann (Švýcarsko). V listopadu zemřel náš člen, nepřehlédnutelný V. Kašpar, jehož pohřbu se zúčastnilo mnoho brněnských i mimobrněnských kaktusářů.

Zájezd 2014 (občerstvení u Z. Krátkého)

V rámci březnové schůze 2015 byly opět vyzkoušeny znalosti kaktusářů ve vědomostní soutěži. Každoroční úbytek členů se projevil na snížení počtu vydávaných AZETů, namísto 200 kusů se začalo vydávat 180. Květnová schůze proběhla o dva týdny později než v obvyklém termínu (tj. první pátek v měsíci), protože na první a druhý pátek připadly státní svátky. V říjnu proběhla mimořádná schůze s přednáškou polského pěstitele a znalce parodií A. Muchy. Z výboru odešli na vlastní žádost M. Najvar a T. Kulhánek. Vzhledem k volbám v následujícím roce nebyli do výboru za ně kooptováni další členové. Na sympoziu pokřtil svou novou knihu „Mrazuvzdorné kaktusy Severní Ameriky II“ jeden z přednášejících – G. Vereš. Nechyběla pochopitelně ani autogramiáda, při které autor podepisoval zájemcům svou novou knihu. Kmotry knihy byli S. Stuchlík a R. Staník. Tak jako i v jiných letech se během roku činnost soustředila na pravidelné měsíční schůze, výstavu kaktusů, zájezd a sympozium.

Klubová výstava v roce 2015

V únoru 2016 se dovršil pravidelný čtyřletý volební cyklus, což znamená, že se volil nový výbor a revizní komise. Odešli tři členové – J. Kašparovský, S. Stuchlík, J. Ziegrosser, ve výboru zůstali R. Čech, J. Čechová, K. Kašpárek, P. Metela, J. Peňás a J. Polách, v revizní komisi zůstal L. Hrubý. Nově byli zvoleni do výboru J. Kolařík a do revizní komise P. Novák. Na ustavující schůzi nového výboru byl zvolen předseda, kterým se stal P. Metela, a proběhlo rozdělení dalších funkcí. Na dubnové schůzi byl S. Stuchlík jmenován čestným předsedou Astrophyta, spolu s diplomem dostal láhev Tullamore. Jeho následující přednáška sestávala z diapozitivů 6 x 6 cm. Osmdesáti pěti let se dožil J. Harašta. Zemřel dlouholetý člen Astrophyta K. Kříž. Proběhla jednání o registraci Astrophyta jako spolku podle nového Občanského zákoníku, společně s tím byly projednávány související změny stanov Astrophyta. Vše bylo dotaženo do zdárného konce, Astrophytum se stalo „zapsaným spolkem“. Byl zakoupen nový dataprojektor společně s novým počítačem. Proběhla valná hromada Společnosti v Piešťanech, v dalším funkčním období budou v jejích orgánech pracovat: ve výboru R. Čech (člen), P. Metela (místopředseda), S. Stuchlík (hospodář), v redakční a vydavatelské radě budou nadále pracovat R. Čech a S. Stuchlík.

Klubová výstava v roce 2016

V lednu 2017 seznámil předseda P. Metela členstvo s novou registrací Astrophyta. Zemřel E. Sedlák, dlouholetý člen Astrophyta. Tak jako i v minulých letech byla vyhlášena soutěž o nejhezčí fotku na plakát, propagující výstavu kaktusů. V červenci zemřel A. Mucha, sice Polák a nečlen Astrophyta, který ale měl k Brnu velice dobrý vztah (vzpomeňme např. jeho přednášku v roce 2015 nebo jeho cesty za kaktusy ve společnosti českých kaktusářů). Zářijové jednání výboru bylo výjezdní, nebylo na obvyklém místě u předsedy P. Metely v Líšni, nýbrž v Mělčanech u bývalého člena výboru J. Kašparovského.

Výstava 2017 (práce dětí z mateřské školy)

Schůze výboru v únoru 2018 se zúčastnili netradičně i tři nečlenové výboru – A. Matoušková, J. Životská a R. Bukáček, kteří přinesli inspirující nové nápady pro výstavu. Čestný předseda J. Odehnal se dožil osmdesáti let, kromě gratulace na členské schůzi (+ kytice a bednička lahví vína) mu patřila také dubnová přednáška. J. Tománek se dožil devadesáti let, J. Drápela osmdesáti. Výročí měli v tomto roce také další významní členové Astrophyta, nebyla to ale příležitost k oslavě, spíše ke vzpomínání – Z. Fleischer zemřel před čtyřiceti lety, J. Pechánek a A. Hlinecký před třiceti lety. Zemřel I. Blažíček, bývalý funkcionář Astrophyta. U místa konání sympozia nastal odklon od dosavadních zvyklostí, kdy jsme bývali v Líšni (Úřad městské části nebo Dělnický dům), tentokrát to byla restaurace Hvězda v Bystrci. S posledním číslem Azetu roku 2018 skončil také jeho redaktor, J. Polách, který ho tvořil jedenáct let.

Zájezd 2018 (u M. Štraucha)

V roce 2019 změnil svou tvář Azet – s novým redaktorem R. Bukáčkem přišel i jeho nový vzhled. Jako obvykle byla uspořádána výstava Astrophyta v prostorách Čtyřlístku. Tentokrát to bylo ale jiné než jindy – byla to 25. výstava, a proto kromě obvyklých čtyř čísel Azetu byl připraven Azet – Speciál, věnovaný tomuto jubileu. Přednášky probíhaly podle plánu, připraveného výborem. Na sympoziu jsme přivítali mezi přednášejícími dva známé evropské kaktusáře – Ludwiga Berchta z Holandska a Volkera Schädlicha z Německa. Známý gymnofil J. Procházka se dožil sedmdesáti pěti let, předseda revizní komise P. Novák šedesáti let. Dalšímu z jubilantů – F. Chládkovi – bylo přidáno pět let, ale hned v dalším čísle Azetu omládl z původních mylných osmdesáti let na správných sedmdesát pět. Skutečných osmdesáti let se dožil J. Dohnalík, člen Astrophyta od roku 1965. Spolková knihovna byla přestěhována z prostor bytu S. Stuchlíka v Brně do Mělčan k J. Kašparovskému.

Sympozium 2019