Klub kaktusářů Astrophytum Brno, z.s.

Součastnost klubu Astrophytum Brno

Aneb jak to bylo dál...


I v novém tisíciletí pokračovala historie Astrophyta v návaznosti na dřívější činnost. Tak jako v minulých letech byla směrována především ke třem pravidelným vrcholům – jarní výstavě kaktusů a podzimnímu zájezdu a symposiu. Zcela pravidelně se konaly každý měsíc odborné přednášky s výjimkou října, doby konání symposia. V následujícím jsou vzpomenuty nejdůležitější události, které se staly v jednotlivých letech.

J. Moučka a udělení ceny Zlatý Alberto

Nejvýznamnější přednášku v roce 2001 měl John Lavranos z Portugalska, světová kapacita na sukulentní flóru. J. Moučka, který 20 let zastával funkci předsedy Astrophyta, se dožil 75 let. Po odchodu z funkce byl jmenován čestným předsedou. Navíc mu byla v tomto roce za celoživotní dílo také udělena cena Zlatý Alberto a vyšla publikace o jeho osobě „Mamilárie jsou mým královstvím“. Došlo také ke změně správce webových stránek, J. Polácha vystřídal Z. Koláček. Na pravidelné výstavě vystavovalo 39 pěstitelů celkem 1683 kaktusů, bylo odpracováno celkem 843 hodin (včetně služeb během výstavy). V poněkud vypjaté atmosféře odešel z výboru dosavadní jednatel I. Blažíček, do výboru byl kooptován S. Stuchlík. Došlo také ke změně v místu konání schůzí – vrátili jsme se do Přírodovědecké fakulty, do nově zrekonstruované auly.

Funkce místopředsedy ve výboru Astrophyta se v březnu 2002 vzdal z osobních důvodů J. Harašta, novým místopředsedou se stal P. Metela. Výstavy se zúčastnilo rekordních 50 vystavovatelů, což se projevilo i na rekordním počtu vystavovaných. kaktusů, kterých bylo 2256.

Podzimní sympózium v roce 2004

Na konci roku 2002 a na začátku roku 2003 byla provedena dotazníková akce, jejímž cílem bylo zjistit potřeby a přání členů, ale také získat informace o nich a jejich sbírkách. Návratnost vyplněných dotazníků byla dosti nízká, od 210 členů přišlo zpět 43 vyplněných dotazníků. Podle nich byla průměrná velikost sbírky členů 8,9 m2. Bylo vzpomenuto také nedožitých sto let Dr. B. Schütze a stejně tak nedožitých 110 let zakladatele Astrophyta O. Sadovského. V průběhu výstavy nás v místě konání ve Čtyřlístku reprezentovala neobvyklá upoutávka-indiánské teepee.

Rok 2004 znamenal oslavy osmdesáti let od založení Astrophyta. Vyšlo speciální číslo Azetu, přesněji řečeno dvojčíslo, které bylo barevné a na kvalitním křídovém papíru oproti běžným Azetům v černobílém provedení. Speciál byl sestaven z příspěvků brněnských cestovatelů za kaktusy.

Bylo vydáno speciální CD, které zdokumentovalo celou historii Astrophytu od počátku až po současnost s použitím mnoha písemných a obrazových materiálů. Vyvrcholením bylo symposium, kde byla na úvod vzpomenuta historie Astrophyta. Symposium se konalo v Brně – Bystrci oproti dřívějším prostorám ve Vojenské akademii. Na podzim jsme museli opustit při přednáškách půdu Přírodovědecké fakulty, protože aula se začala stavebně upravovat.

V únoru 2005 abdikoval z funkce předsedy J. Odehnal, kterou zastával 11 let, v září odešel z výboru úplně. Výbor musel proto řešit personální změny, což znásobila skutečnost, že v květnu neočekávaně zemřel knihovník R. Černý, u kterého byla také knihovna Astrophyta. Došlo proto k přesunům ve funkcích ve výboru: Novým předsedou se stal S. Stuchlík, novým jednatelem V. Talián. Jako nový člen byl kooptován R. Čech, který se ujal funkce knihovníka. Zemřelý R. Černý odkázal Astrophytu svou knihovnu a sbírku kaktusů. Jeho knihovna byla začleněna do knihovny Astrophyta, sbírka kaktusů byl prodána a za získané peníze byl zakoupen dataprojektor. Klub přidal vlastní prostředky, a tak mohl být zakoupen také notebook. Cela knihovna byla převezena do bytu nového předsedy, kde byla následně uvedena do provozu. V tomto roce bylo také vzpomenuto nedožitých 100 let, které uplynuly od narození Z. Fleischera.

V roce 2006 došlo ke změně místa výstavy, stěhovali jsem se do jiného skleníku ve Čtyřlístku, protože staré skleníky ustoupily výstavbě obchodního střediska. V tomto roce se dožili životního jubilea dva významní členové Astrophyta, 80 let měl J. Moučka, 75 J. Harašta. Obě jubilea se neobešla bez gratulací ze strany Astrophyta, nechyběly ani články v Azetu a v časopise Kaktusy. J. Odehnal byl jmenován čestným předsedou Astrophyta.

Klubová výstava v roce 2006

Ke špatným zprávám roku 2007 patřila zpráva o úmrtí J. Moučky, rozloučit se s ním přišlo na pohřeb asi 20 kaktusářů. K dobrým zprávám naopak patřila možnost zkusit barevný tisk Azetu a také možnost vrátit se do rekonstruované auly v Přírodovědecké fakulty, což Astrophytum ihned využilo. V tomto roce překročil počet svazků v knihovně číslo 1000.

Rok 2008 znamenal veliký zlom v éře Azetu – dosavadní redaktor M. Trtílek skončil s redaktorstvím, novým redaktorem se stal J. Polách. V Azetu začaly vycházet pravidelně dvě strany barevných obrázků, nová byla i technická úprava. Konaly se nové volby, s prací ve výboru a revizní komisi skončili J. Harašta. M. Trtílek, M. Vojtěch, místo nich byli zvoleni T. Kulhánek, M. Najvar a J. Polách. První vydaný Azet přinesl Stanovy KK Astrophytum Brno. Čestný předseda J. Odehnal se dožil 70 let. V archivu byl objeven původní znak Astrophyta – A. asterias, který se v průběhu doby poněkud změnil. Bylo rozhodnuto vrátit se na všech materiálech Astrophyta k původnímu znaku. Červnová schůze byla netradiční v tom, že zahraniční byl nejen přednášející – W. Schindhelm z Německa – ale že se schůze i večerního posezení zúčastnila řada kaktusářů ze zájezdu, jehož členem byl také přednášející. Celostátní prezentace kaktusářů na výstavě Flora Olomouc se z Brna zúčastnilo několik členů. Proběhla také valná hromada SČSPKS ve Zlíně, kde odstoupil jako předseda této Společnosti J. Odehnal. Brněnskými zástupce v novém výboru SČSPKS byli zvoleni P. Metela, S. Stuchlík, V. Talián. Celoživotní práce J. Odehnala byla oceněna předáním ceny Zlatý Alberto.

Klubová výstava v roce 2011

V roce 2009 byl navázán kontakt s reklamní agenturou SNIP&CO, která bude pravidelně zařazovat naši výstavu kaktusů mezi doprovodné akce významného brněnského projektu „Brno – město uprostřed Evropy“ a propagovat ji. Protože výbor Astrophyta opustil po dvacetileté práci distributor tiskovin F. Šmíd, bylo nutno hledat nového distributora (a současně také nového člena výboru), kterým se stal K. Kašpárek. Protože Astrophytum v tomto roce oslavilo 75 let, bylo rozhodnuto vydat multimediální sborník, který bude obsahovat přednášky ze symposia a bude předán každému účastníku symposia. Bylo tak vydáno DVD, které obsahovalo kromě zmíněných přednášek ještě řadu záběrů z výstavy kaktusů. Česká televize natočila pořad o Astrophytu, který byl vysílán v rámci cyklu „Barvy života“.

Zájezd 2011- na návštěvě u W. Rausche

V Azetu i na několika schůzích byl věnován prostor kaktusáři tolik kritizovanému vládnímu nařízení o zařazení kaktusů mezi rostliny s omamnou nebo psychotropní látku. Diskuse začala koncem roku 2008 a protáhla se do roku 2009. Poprvé byla uspořádána soutěž o nejlepší snímek kaktusu, který byl použit na plakát k výstavě. Rok 2010 znamenal pro dva funkcionáře – jednoho bývalého, druhého současného – oslavy jejich životního jubilea: I. Blažíček a V. Talián se dožili 70 let.

V roce 2011 počítadlo klubového webu dosáhlo hodnotu 70000 – právě tolik zájemců navštívilo naše stránky. Zájezd v tomto roce roku se vymykal obvyklým zájezdům – napřed byly navštíveny sbírky ve Vídni (E.Baumgartner, W. Rausch), potom jižní Morava. Bylo navštíveno celkem sedm sbírek, takže zájezd končil pozdě v noci. J. Harašta se dožil 80 let a při této příležitosti měl zcela netradiční přednášku, kterou připravil společně s J. Peňásem. Zcela neočekávaně zemřel jednatel V. Talián. Podzimní symposium bylo uspořádáno poprvé v nových prostorách – v sále ÚMČ Brno – Líšeň. Rezignaci na funkci ve výboru ze zdravotních důvodů oznámil V. Man, který se právě v tomto roce dožil 70 let. Naše webové stránky vyhrály v soutěži o nejlepší web, organizované SČSPKS. Hodnoceno bylo celkem 28 webů.

Lednová schůze v roce 2012 navázala na velice úspěšnou přednášku – besedu z minulého roku, opět ji vedl J. Peňáz a hlavní osobou byl J. Harašta. Beseda byla zpestřena soutěžní vložkou, kterou vyhrál J. Podrábský a získal tak knihu o tilandsiích. Soutěž o nejhezčí obrázek na plakát k výstavě kaktusů vyhrál P. Pavlíček. V únorových volbách byli do výboru nově zvoleni L. Hrubý (člen) J. Kašparovský (knihovna), do revizní komise J. Ziegrosser, ze starého výboru zůstali v novém R. Čech (jednatel), T. Kulhánek (člen), P. Metela (místopředseda), S. Stuchlík (předseda), J. Polách (AZET), K. Kašpárek (distribuce časopisů), M. Najvar (pokladník), do revizní komise přešel J. Peňás. Zajímavostí byla návštěva M. Filipové v klubu kaktusářů v Chicagu, o které referovala na schůzi i v AZETu. Výstava kaktusů se vyznačovala živějším aranžováním (např. fotka A. V. Friče v životní velikosti na památku výročí jeho 130. narozenin) a seskupením výstavní i prodejní části do stejných prostor.

Výstavu navštívila regionální televizní stanice BTV, natočenou reportáž vysílala v pořadu „Vlna z Brna“. Pravidelný zářijový zájezd za kaktusy se prodloužil do pozdních večerních hodin, jelo se do Maďarska a na Slovensko. První zastávka byla v Györu u C. Kádára, který se ujal role průvodce a dovedl nás do Budapešti nejprve na oběd, a potom na národní výstavu kaktusů v botanické zahradě v Budapešti. Poslední návštěva patřila sbírce L. Fábiána ve Dvorech n. Žitavou. Cenu Zlatý Alberto, nejvyšší ocenění SČSPKS, obdržel náš bývalý člen J. Gloser. V Plzni proběhla valná hromada SČSPKS, která zvolila do vedení také tři brněnské členy – R. Čecha (člen), P. Metelu (místopředseda), S. Stuchlíka (hospodář), do redakční rady byli potvrzeni J. Odehnal a S. Stuchlík. Do přípravy sympózia zasáhly komunální volby, a tak i potvrzená smlouva na sál v ÚMČ Brno – Líšeň musela jít stranou.

Sympózium se nakonec konalo opět v Líšni, v Dělnickém domu. Úroveň všech přednášek byl velice dobrá. 80 let se dožil J. Chalupa. Na prosincové schůzi byla uspořádána znalostní soutěž o osobnostech brněnského kaktusářství, soutěžící si mohli vzít jednoho poradce. Zvítězil L. Sedmík s poradcem R. Čechem, který získal knihu o kaktusech. Všichni soutěžící i poradci získali brožurku o brněnských kaktusářích. Koncem roku měla knihovna 1129 titulů.